minus+

IG @ jessssicatang

今日係我第二次做療程, 其實第一次做完已經即刻覺得

大腿係收緊左皮膚滑左好多,照鏡好明顯!

一開始想做冰冰樂因爲覺得靠運動減肥實在太慢🥺

而且好難重點瘦一個位(大腿!)

即刻睇下做療程時既情況啦😛

左面係我未做冰冰樂之前,右面係我做完 2 次之後😍,其實每次治療師係會同你度尺,紀錄住。所以絕對唔係 “心理作用” 覺得瘦,事實上都真係有瘦到!睇埋落去!👇🏻👇🏻

深度溶解脂肪

一開始就係做呢部隔空溶脂儀器

見到好多明星 kol 都有做

搞到我想試好耐啦!

感覺好舒服 暖暖地

我可以玩電話同休息下🥰

好安心

值得一提係市面上其實有好多做隔空溶脂既美容院
 
會用水貨機 甚至係山寨儀器
 
呢度儀器有美國 FDA 認證, 歐盟 CE 安全認證
 
同埋英國原廠正貨保證
 

唔係假機!

 
絕對安全可靠,唔係擔心👍🏻👍🏻👍🏻
 

鞏固身型線條​

做完隔空溶脂 ,原來會做埋呢支女神槍!

做部 2 儀器🥰

頭先治療師話溶完脂,最重要係收緊番皮膚,

同時刺激真皮層膠原蛋白同彈力蛋白大量增生

令個 body figure 靚番 ,上鏡影相再瘦 D!

Jessica’S COMMENT

大腿收緊左,皮膚滑左好多!

今日係我第二次做療程,

其實第一次做完已經即刻覺得大腿係收緊左皮膚滑左好多!

之前 KEEP 住做運動減肥都沒呢個感覺,超開心~ 

做完之後係會即時同你度尺

今次第二次做,已經瘦左 3cm !3cm !

我最中意係佢地會幫我做 2 部儀器, 唔單止溶脂,

會收緊番皮膚,唔單只瘦,摸上手會滑左,

成個 shape 出番尼!

呢個 treament 真係好幫到我啊, 期待下次再番尼💗💗

✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦✧✦

而家做緊新客戶優惠

只係 $680 /1 次🤪

想了解更多可 按此  

WhatsApp 查詢可 按此